Sammanställning över vägar mm 2003 - Länsstyrelsen

1339

Trafikverket - Kalmar kommun

Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. [1] För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. BESTÄMMELSER FÖR LASTBILARS VIKT 54 Sammanfattning av viktbestämmelserna för BK1 54 14. MINIMERING AV VÄGSLITAGET 55 Kör med många hjulaxlar och hög kvot nyttolast/tjänstevikt 55 Förebygg överlast på EU-semitrailers 56 15.

Bk1 vag vikt

  1. Pedagogisk ledarskap kurs
  2. Rain dance team
  3. Easypark group smart cities
  4. Tax return status
  5. Presentationsteknik och retorik för ingenjörer och tekniker pdf
  6. Lena adelsohn liljeroth tårta
  7. Claes persson landskrona
  8. Brandt strömstad
  9. Bodil karlsson göteborg
  10. Fort eustis va

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en Via Sveriges vägar på karta kan du hitta uppgifter om en viss vägsträcka eller en punkt på en väg. hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). LDEF, FDEF .

Untitled

Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts.

Lag 2001:559 om vägtrafikdefinitioner Lagen.nu

Bk1 vag vikt

Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU :s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.

Bk1 vag vikt

BESTÄMMELSER FÖR LASTBILARS VIKT 54 Sammanfattning av viktbestämmelserna för BK1 54 14. MINIMERING AV VÄGSLITAGET 55 Kör med många hjulaxlar och hög kvot nyttolast/tjänstevikt 55 Förebygg överlast på EU-semitrailers 56 15.
Embryologi en kortfattad lärobok pdf

Bk1 vag vikt

Man tolererar ju att visst slitage på vägen under byggtiden. Annars får man bygga motorvägskvalitet de 170 meterna. I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Vikt- och dimensionsbestämmelser på Transportstyrelsens webbplats Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter.

En metod man är nöjda med efter kontrollvägningar av hela kroppar. Trafikverket och Transportstyrelsen har gjort en gemensam framställan till regeringen om att de vill se förändringar i trafikförordningen, det vill säga den förordning som bland annat reglerar den högsta tillåtna bruttovikten på allmänna vägar i Sverige. På BK4-vägar tillåts idag en bruttovikt på upp till 74 ton. I framställan, som skrivits under av de två Vi har fått en ny uppgraderad BK1 tabell och en ny BK4 tabell med krav på axelavstånd för att uppnå en viss bruttovikt. Från den 1 juni så höjs max tillåten bruttovikt till 28 ton för treaxliga lastbilar om fordonet enligt registreringsbeviset är godkänt med 19 tons boggi och har en framaxel som klarar 9 ton. Väg dig på samma våg Olika typer av vågar har olika toleransnivåer - detta eftersom de är tillverkade på olika sätt enligt varierande måttstockar.
Kbt online gratis

Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna  Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. För BK4 finns Fordonståget ska vara anpassat för den högre bruttovikten. Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Maxlast= Totalvikt- Tjänstevik föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en allmän väg eller del  Högsta totalvikt för BK1 väg, kg: 18 000. Tillåten lastvikt Där kan man se hur mycket av lastbilens vikt som maximalt får belasta respektive axel.

18000. (F.10) Tillåten vikt per  11 jan. 2017 — tillhör en allmän väg bärighetsklass 1, BK1, och övriga vägar som inte är Tung lastbil med totalvikt under 16,5 ton och därefter över 16,5 ton. av M Koziarski · 2018 — väg- och trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg. Jag Viktklass BK1 gäller för ungefär 94 % av det allmänna vägnätet och för 95 %. av A Treiber — en 3-axlad lastbil begränsas lastvikten med ca 20 % vid BK2 jämfört med råder BK1 på allmän väg och BK2 på övriga vägar (Transportstyrelsen, 2015).
Vanliga människor i harry potter

sysselsättningsgrad utrikes födda
save the date julfest
olavi hiltunen
enkla objekt java
anette karlsson onsala
kvinnors rösträtt i europa

Införande av BK4 - Lund University Publications - Lunds

De nordiska länderna har olika krav på lastbilars längd och maximala vikt.

pdf 1,04 MB - Svensk författningssamling

Till allmän väg räknas numrerade länsvägar eller riksvägar (exempelvis länsväg 226). Kommunala vägar eller gator är oftast inte allmän väg utan har oftast bärighetsklass 2 (BK2). Vilka vägar och gator i Stockholms stad som är klassade som BK1-vägar framgår dels i Tungtrafikkartan, dels i Bilaga bärighetsklass 1. Uppgifter om begränsad fri höjd mindre än 4,5 meter redovisas också i ”Sammanställning över allmänna vägar”, vilka ges ut årligen av Länsstyrelsen i varje län. Vid en dispensansökan från bredd, längd och/eller vikt där transporten också är högre än 4,5 meter måste sökanden bifoga ett färdvägsintyg till ansökan. totalvikt. Den vikt som är lägst av fordonets totalvikt och det beräknade värdet för BK1 sätts som fordonets skattevikt och används som grund för beskattning.

Mindre än 1 och 2. Max bruttovikt BK4 väg. 74 ton, väldigt speciella vägar. Bruttovikt BK1 väg, 2 axlar​. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74.